Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Bilim Dalı
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ana Sayfa KLP Anı Fotoğraflarımız İletişim


Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi (KLP) Bilim Dalı’nda 14 Mart Tıp Bayramı

Konsültasyon:Hekimin izlediği hasta ile ilgili zorluk çektiği,
yardıma ihtiyacı olduğunu düşündüğü durumlarda bir başka meslektaşından
görüş alma talebidir.
Liyezon: Klinik tıp dallarında yatan ve ayaktan tedaviye gelen hastaların
bedensel sorunlarına eşlik eden ruhsal sorunlarının karşılıklı klinikler arası
düzenli işbirliği içerisinde ele alınmasını ifade etmektedir.
Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi (KLP)
Hastaların bedensel sorunlarına eşlik eden ruhsal  sorunlarının birlikte ele
alınması gerektiğini  inanan bu amaçla genel tıp ile psikiyatri arasında adeta
köprü görevi gören bir tıp dalıdır.
Amaçları

 • Dahili ve cerrahi tıp dallarından konsültasyon istemlerini yerine getirmek
 • İlgili bölümlerde yatan hastalarla ilgili ruhsal sorunları ele almak
 • Hastaların ruhsal sorunlarının çözümü için bireysel, grup psikoterapileri ve ilaç tedavilerini planlamak
 • Tedavi yaklaşımları sonucunda ilgili klinikteki hastaların yatış süresini
 • kısaltmak ve hastaların yaşam kalitelerini yükseltmek
 • Klinik tedavi ekibinin kendi uzmanlık alanıyla ilgili mesleki yükünü azaltarak zamanlarını daha verimli kullanmalarını sağlamak
 • İlgili klinikle psikiyatri arasında adeta köprü görevini yerine getirmek ve karşılıklı işbirliği içerisinde liyezon çalışmaları yürütmek
 • Klinik hizmet uygulamalarının yanısıra KLP alanıyla ilgili eğitim ve araştırma faaliyetlerini planlamak da amaçları arasında sayılabilir.

Ülkemizde KLP’nin kısa tarihçesi
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda 1970 yılından itibaren Prof. Dr. Celal Köksal, Prof. Dr. Abdülkadir Özbek, Prof. Dr. Gülören Ünlüoğlu, Prof. Dr. Işık Sayıl ve Prof. Dr. Abdülkadir Çevik tarafından KLP alanına katkı veren çalışmalar yapılmıştır. 1992 yılında Doç. Dr. Hakan Kumbasar sorumluluğunda KLP çalışmalarının üniter yapıda kuruluşu ve sürdürülmesi Türkiye’de bu alandaki ilk uygulamadır. O tarihteki Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Semih Baskan ve yönetim kurulu tarafından fakültemiz hastanelerinde görülen ihtiyaç üzerine KLP çalışmalarının İbni Sina Hastanesi’nde 4.katta temsili de uygun görülmüştür. 1995 yılında KLP’de öğretim görevlisi olarak göreve başlayan Dr. Atilla Soykan, 1996-98 yılları arasında akademik izinli olarak gittiği ABD’de Berkshire Medical Center’da KLP üst ihtisasını tamamlayarak KLP uzmanı olarak fakültemize dönmüş ve KLP ünitesinde çalışmalarına devam etmiştir. Psikiyatri Anabilim dalı Akademik Kurulu, Fakülte Kurulu ve Ankara Üniversitesi Senatosunun önerisiyle, 18.09.2002 tarihinde Yüksek Öğretim Kurulu kararıyla  Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Bilim Dalı kurulmuştur. Prof. Dr. Hakan Kumbasar ve Prof. Dr. Atilla Soykan Bilim Dalı kurucu öğretim üyeleri olarak çalışmalarına devam etmişlerdir.

KLP’nin Uygulama Alanları

 • Genel Tıbbi Duruma Bağlı Psikiyatrik Belirtiler
 • Tıbbi Tedavilerin Psikiyatrik Komplikasyonları
 • Tıbbi Durumlar ve Tedavilerde Gelişen Psikolojik Reaksiyonlar
 • Psikiyatrik Durumların Tıbbi Belirtileri
 • Psikiyatrik Tedavilerin Tıbbi Komplikasyonları
 • Komorbid Tıbbi ve Psikiyatrik Durumlar

Fakültemiz Hastanelerinde 1990’lardan bugüne bazı KLP uygulamaları

 • 1999 Marmara depreminde Acil Servis ortamında yapılan kısa süreli krize müdahale uygulamaları ve hastanelerimize yatırılan depreme maruz kalan hastalara yönelik bireysel ve diğer psikoterapötik müdahaleler
 • Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim dalı ve ameliyathane çalışanlarına yönelik yapılan tükenmişlik (burn-out), stresle başa çıkma konularında konferanslar ve bilgilendirme toplantıları
 • Organ nakli ekibinde, nakil öncesinde hastaların değerlendirilmesi ve nakil sonrasında gerektiğinde psikiyatrik destek verilmesi
 • Dermatoloji kliniğinde Behçet hastalarına bilgilendirme toplantıları
 • Endokrin kliniğinde beslenme/ yeme bozuklukları, diyabet ve obezite hastalarına yönelik işbirliği çalışmaları
 • FTR kliniğinde parapleji ve fibromiyalji hastalarıyla yapılan ortak çalışmalar
 • Hematoloji kliniğinde hastalara K.İ.T. öncesi ve sonrası destek ve takip yapılması; ayrıca Hematoloji klinik çalışanlarına yönelik tükenmişlik konusunda eğitici toplantılar yapılması
 • Radyasyon Onkolojisi kliniğinde hastalara yönelik grup psikoterapisi uygulamaları
 • Genel Cerrahi kliniğinde Kolorektal kanser tanılı kolostomili hastalarla destekleyici grup psikoterapisi çalışmaları
 • KBB kliniği Ses Hastalıkları ünitesi ve Larinks kanserli hastalarla yürütülen çalışmalar ve grup psikoterapisi uygulamaları
 • Nefroloji kliniği Hemodiyaliz hastalarına yönelik destekleyici grup psikoterapisi uygulamaları
 • Hastanelerimiz çalışanlarına yönelik stresle başa çıkma, hasta ile, hasta ailesi ile mesleki iletişim  konularında hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesi
 • Dahili tıp klinikleri ve cerrahi tıp klinikleri bölümlerinin istemleri doğrultusunda dönem dönem araştırma görevlilerine yönelik ilgili konularda eğitim toplantılarının düzenlenmesi

1995 yılından itibaren KLP bilim dalına önemli katkılar sağlayan  Prof. Dr. Atilla Soykan 2010 yılında fakültemizden emekli olmuştur. Anabilim dalında 2013 yılında Doçent kadrosuna atanan ve bilim dalımızda görevlendirilen Doç. Dr. Ayşegül Yılmaz Özpolat 12.2.2014 tarihinde başka bir alanda çalışmak üzere bilim dalından ayrılmıştır. Kuruluşundan itibaren çok sayıda psikolog, sosyal hizmet uzmanı, hemşire, intörn doktor, doktor, uzman doktor bilim dalı çalışmalarına katılmıştır. Çalışma arkadaşlarımızın KLP bilim dalından aldıkları eğitimin yurtiçi ve yurtdışı çalıştıkları kurum ve hastanelerde kendilerine mesleki anlamda olumlu katkı sağladığı görülmektedir.
21.2.2014 tarihinde Dr Berker Duman KLP bilim dalında Uzman Doktor kadrosunda göreve başlamıştır.
Mart 2014 mevcut kadromuz Başkan Prof. Dr. Hakan Kumbasar, Uzm. Dr. Berker Duman,  Uzm. Psikolog Tuğba Ayaz, Shu. Hatice Tuncel, Shu. Fatma Küçüktepepınar, Ar. Gör. Dr. Fuad Bashirov, Ar. Gör. Dr. Kamran Aliyev, Int. Dr. Osman Bütün, Int. Dr. Mustafa Bilgili ve Tıbbi Sekreter Fatma Vural’dan oluşmaktadır. İbni Sina Hastanesi 4.kat ve Cebeci Psikiyatri Kliniği 3.katta KLP klinik hizmetleri, eğitim ve araştırma faaliyetleri yürütülmekte ve aylık 300-400 arasında konsültasyon hizmeti verilecek şekilde çalışmalara devam edilmektedir.

KLP’de 14 Mart 2014 Tıp Bayramı Kutlamaları
14 Mart tıp bayramı KLP çalışanlarınca ekip olarak kutlanmış, gelecek 14 Mart’a kadar yapılacak eğitim ve araştırma faaliyetleri planlanmıştır. KLP bilimsel etkinlikleri aylık olarak ilan edilmektedir. Toplantılar İbni Sina Hastanesi 4.kat ve Psikiyatri Kliniği 3.katta KLP Bilim dalı toplantı salonlarında yapılmaktadır.

14 Mart 2014 Tıp Bayramı

İletişim
Cebeci Hastanesi KLP Bilim Dalı         595 69 32 -           595 73 57
İbni Sina Hastanesi KLP Bilim Dalı     508 31 07-            508 31 00
web: klp-bd.com