Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Bilim Dalı
KLP Bilim Dalı'nın genel amaçları Ana Sayfa KLP Anı Fotoğraflarımız İletişim
  • Dahili ve cerrahi servislerde yatan ya da bu kliniklerce ayaktan takip edilen hastalara yönelik ilaç tedavisi ve psikososyal müdahaleler yapmak


  • Dahili ve cerrahi hastalarda psikososyal ve medikal etmenlerin karşılıklı etkileşimi konusunda bilgi birikimine katkıda bulunmak


  • Dahili ve cerrahi hastalarda görülen psikiyatrik komplikasyonlar ya da komorbid durumları tanıma, acil müdahaleyi yapabilme konusunda psikiyatri ve başta nöroloji olmak üzere psikiyatri dışı asistanları, hemşireleri, sosyal hizmet uzmanlarını ve tıp öğrencilerini eğitmek


  • Konsültasyon liyezon psikiyatrisi alanında akademik eğilimli araştırma yapabilen profesyoneller yetiştirmek


  • Genel hastanenin işlevleri ve iç dinamikleri konusunda deneyimli, hastane çalışanlarının karşılaştıkları zorlukları anlayan ve gerektiğinde müdahale edebilen elemanlar yetiştirmek


  • Birçok ülkede gelişmiş üniversitelerde konsültasyon liyezon psikiyatrisi rotasyonunun çekirdek müfredatta 4-6 ay olacak şekilde psikiyatri uzmanlık eğitiminin zorunlu bir bölümü olarak uygulanmasını sağlamak ve asistan eğitimine öncelik vermek


  • Konsültasyon liyezon psikiyatrisi uygulamalarını çalışacağı diğer hastanelerde başlatabilecek ve sürdürebilecek tedavi ekibi üyeleri ve uzmanlara eğitim vermek, yetiştirmek