Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Bilim Dalı
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ana Sayfa KLP Anı Fotoğraflarımız İletişim

Hastaların bedensel sorunlarına eşlik eden ruhsal  sorunlarının birlikte ele alınması gerektiğini  inanan bu amaçla genel tıp ile psikiyatri arasında adeta köprü görevi gören bir tıp dalıdır.

Amaçları

  • Dahili ve cerrahi tıp dallarından konsültasyon istemlerini yerine getirmek
  • İlgili bölümlerde yatan hastalarla ilgili ruhsal sorunları ele almak
  • Hastaların ruhsal sorunlarının çözümü için bireysel, grup psikoterapileri ve ilaç tedavilerini planlamak
  • Tedavi yaklaşımları sonucunda ilgili klinikteki hastaların yatış süresini
  • kısaltmak ve hastaların yaşam kalitelerini yükseltmek
  • Klinik tedavi ekibinin kendi uzmanlık alanıyla ilgili mesleki yükünü azaltarak zamanlarını daha verimli kullanmalarını sağlamak
  • İlgili klinikle psikiyatri arasında adeta köprü görevini yerine getirmek ve karşılıklı işbirliği içerisinde liyezon çalışmaları yürütmek
  • Klinik hizmet uygulamalarının yanısıra KLP alanıyla ilgili eğitim ve araştırma faaliyetlerini planlamak da amaçları arasında sayılabilir.
Konsültasyon liyezon psikiyatrisi (KLP) bir çok batılı ülkede bir üst ihtisas dalı olup psikiyatri uzmanları bu üst ihtisası dahiliye ve cerrahi kliniklerinde çalışarak tamamlamaktadırlar. Fizik tedavi, yoğun bakım üniteleri, hemodiyaliz, hematoloji, onkoloji, kardiyoloji, immunoloji, alerji, dermatoloji, gastroenteroloji, plastik cerrahi ve kalp cerrahisi bölümleri bu hizmetten en çok yararlanan alanlar arasında üst sırada yer almaktadırlar.

Konsültasyon liyezon psikiyatrisinin yapılanması psikiyatriden ayrı bir anabilim dalı olma yönünde değil, psikiyatrinin bütünü içinde yer alan bir bilim dalı ve üst-ihtisas alanı olarak sürmüştür. Bunun temel nedeni basittir; konsültasyon bir genel (erişkin) psikiyatristin ana işlevlerinden biridir ve iyi bir konsültan olabilmek için tam ve kapsamlı bir psikiyatri uzmanlık eğitimi almak gereklidir. Öte yandan farklılaşan hizmet tanımları, multidisipliner yaklaşım ve uygulama ilkelerinin ve araştırma alanlarının genel psikiyatriden farklılaşması ve psikoonkoloji, psikonöroendokrinoloji, psikofarmakoloji gibi yeni alanların ortaya çıkması ise KLP’nin bir bilim dalı olarak ve aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere gibi gelişmiş ülkelerde olduğu gibi bir üst-ihtisas statüsünde psikiyatri ana bilim dalları içerisinde akademik yapılanmasıyla sonuçlanmıştır.