Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Bilim Dalı
KLP'nin tarihçesi Ana Sayfa KLP Anı Fotoğraflarımız İletişim

Fakültemiz Hastanelerinde 1990’lardan bugüne bazı KLP uygulamaları

 • 1999 Marmara depreminde Acil Servis ortamında yapılan kısa süreli krize müdahale uygulamaları ve hastanelerimize yatırılan depreme maruz kalan hastalara yönelik bireysel ve diğer psikoterapötik müdahaleler
 • Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim dalı ve ameliyathane çalışanlarına yönelik yapılan tükenmişlik (burn-out), stresle başa çıkma konularında konferanslar ve bilgilendirme toplantıları
 • Organ nakli ekibinde, nakil öncesinde hastaların değerlendirilmesi ve nakil sonrasında gerektiğinde psikiyatrik destek verilmesi
 • Dermatoloji kliniğinde Behçet hastalarına bilgilendirme toplantıları
 • Endokrin kliniğinde beslenme/ yeme bozuklukları, diyabet ve obezite hastalarına yönelik işbirliği çalışmaları
 • FTR kliniğinde parapleji ve fibromiyalji hastalarıyla yapılan ortak çalışmalar
 • Hematoloji kliniğinde hastalara K.İ.T. öncesi ve sonrası destek ve takip yapılması; ayrıca Hematoloji klinik çalışanlarına yönelik tükenmişlik konusunda eğitici toplantılar yapılması
 • Radyasyon Onkolojisi kliniğinde hastalara yönelik grup psikoterapisi uygulamaları
 • Genel Cerrahi kliniğinde Kolorektal kanser tanılı kolostomili hastalarla destekleyici grup psikoterapisi çalışmaları
 • KBB kliniği Ses Hastalıkları ünitesi ve Larinks kanserli hastalarla yürütülen çalışmalar ve grup psikoterapisi uygulamaları
 • Nefroloji kliniği Hemodiyaliz hastalarına yönelik destekleyici grup psikoterapisi uygulamaları
 • Hastanelerimiz çalışanlarına yönelik stresle başa çıkma, hasta ile, hasta ailesi ile mesleki iletişim  konularında hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesi
 • Dahili tıp klinikleri ve cerrahi tıp klinikleri bölümlerinin istemleri doğrultusunda dönem dönem araştırma görevlilerine yönelik ilgili konularda eğitim toplantılarının düzenlenmesi