Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Bilim Dalı
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ana Sayfa KLP Anı Fotoğraflarımız İletişim

1944 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı Prof. Dr. Rasim Adasal tarafından kurulmuştur. 1945 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi,1946 yılında Ankara Üniversitesi kurulmuştur. 1992 yılında Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi alanında ünite olarak çalışmalar başlamış olup, 2002 yılında Prof. Dr. Hakan Kumbasar'ın kurucu başkanlığında KLP Bilim Dalı akademik yapılanmasıyla sonuçlanmıştır.

Üniversitemizde KLP'nin Kısa Tarihçesi

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda 1970 yılından itibaren Prof. Dr. Celal Köksal, Prof. Dr. Abdülkadir Özbek, Prof. Dr. Gülören Ünlüoğlu, Prof. Dr. Işık Sayıl ve Prof. Dr. Abdülkadir Çevik tarafından KLP alanına katkı veren çalışmalar yapılmıştır. 1992 yılında Doç. Dr. Hakan Kumbasar sorumluluğunda KLP çalışmalarının üniter yapıda kuruluşu ve sürdürülmesi Türkiye’de bu alandaki ilk uygulamadır. O tarihteki Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Semih Baskan ve yönetim kurulu tarafından fakültemiz hastanelerinde görülen ihtiyaç üzerine KLP çalışmalarının İbni Sina Hastanesi’nde ünite olarak 4.katta temsili de uygun görülmüştür. 1995 yılında KLP’de öğretim görevlisi olarak göreve başlayan Dr. Atilla Soykan, 1996-98 yılları arasında akademik izinli olarak gittiği ABD’de Berkshire Medical Center’da KLP üst ihtisasını tamamlayarak KLP uzmanı olarak fakültemize dönmüş ve KLP ünitesinde çalışmalarına devam etmiştir. Psikiyatri Anabilim dalı Akademik Kurulu, Fakülte Kurulu ve Ankara Üniversitesi Senatosunun önerisiyle,Tıp fakültesi dekanı Prof. Dr. Nusret Aras ve Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Günal Akbay döneminde 18.09.2002 tarihinde Yüksek Öğretim Kurulu kararıyla  Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Bilim Dalı kurulmuştur. Prof. Dr. Hakan Kumbasar ve Prof. Dr. Atilla Soykan Bilim Dalı kurucu öğretim üyeleri olarak çalışmalarına devam etmişlerdir.

1995 yılından itibaren KLP bilim dalına önemli katkılar sağlayan  Prof. Dr. Atilla Soykan 2010 yılında fakültemizden emekli olmuştur. Anabilim dalında 2013 yılında Doçent kadrosuna atanan ve bilim dalımızda görevlendirilen Doç. Dr. Ayşegül Yılmaz Özpolat 12.2.2014 tarihinde başka bir alanda çalışmak üzere bilim dalından ayrılmıştır. Kuruluşundan itibaren çok sayıda psikolog, sosyal hizmet uzmanı, hemşire, intörn doktor, doktor, uzman doktor bilim dalı çalışmalarına katılmıştır. Çalışma arkadaşlarımızın KLP bilim dalından aldıkları eğitimin yurtiçi ve yurtdışı çalıştıkları kurum ve hastanelerde kendilerine mesleki anlamda olumlu katkı sağladığı görülmektedir.
21.2.2014 tarihinde Dr Berker Duman KLP bilim dalında Uzman Doktor kadrosunda göreve başlamıştır.
Mart 2014 mevcut kadromuz Başkan Prof. Dr. Hakan Kumbasar, Uzm. Dr. Berker Duman,  Uzm. Psikolog Tuğba Ayaz, Shu. Hatice Tuncel, Shu. Fatma Küçüktepepınar, Ar. Gör. Dr. Fuad Bashirov, Ar. Gör. Dr. Kamran Aliyev, Int. Dr. Osman Bütün, Int. Dr. Mustafa Bilgili ve Tıbbi Sekreter Fatma Vural’dan oluşmaktadır. İbni Sina Hastanesi 4.kat ve Cebeci Psikiyatri Kliniği 3.katta KLP klinik hizmetleri, eğitim ve araştırma faaliyetleri yürütülmekte ve aylık 300-400 arasında konsültasyon hizmeti verilecek şekilde çalışmalara devam edilmektedir.