Klinik uygulama, eğitim ve araştırma Ana Sayfa KLP Anı Fotoğraflarımız İletişim
Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi (KLP) Bilim Dalımız'da klinik uygulama, eğitim-öğretim ve araştırma olarak 3 başlık altında yer alan konsültasyon liyezon hizmetleri şöyle sıralanır. .............................................................................................

Eğitim

Konsültasyon liyezon psikiyatrisinin (KLP) eğitim hizmetleri, koruyucu sağlık ve biyopsikososyal tıp anlayışının yaygınlaştırılması, tedavi hizmetlerinin niteliğinin artırılmasını amaçlar. Ruhsal sorunu olan kişilerin çoğunlukla psikiyatri dışı kliniklere başvurduğu dikkate alınırsa bunun önemi daha iyi anlaşılmaktadır. Psikiyatri dışı kliniklerde klinisyenlerin hem ayırıcı tanı, hem de eşlik eden durum olarak psikiyatrik hastalıkları tanımayı öğrenmesi ve yeniliklerden haberdar edilmesi, akut ya da kronik hastalıkla ilgili psikiyatrik problemlere müdahaleye alışması, psikiyatrik konsültasyon istemini hastayla hastayı tedirgin etmeden tartışabilmesi, liyezon bağlamında psikiyatrist ve konsültasyon ekibi ile birlikte çalışabilme becerisinin kazanılması, gerektiğinde ortak eğitim programlarının düzenlenmesi vb. psikiyatrik konsültasyon liyezon psikiyatrisinin eğitim amaçları arasında sayılabilir.

Dahili ve cerrahi hastalarda görülen psikiyatrik komplikasyonlar ya da komorbid durumları tanıma, acil müdahaleyi yapabilme konusunda psikiyatri ve başta nöroloji olmak üzere psikiyatri dışı asistanları, hemşireleri, sosyal hizmet uzmanlarını ve tıp öğrencilerini eğitmek, konsültasyon liyezon psikiyatrisi alanında akademik eğilimli araştırma yapabilen profesyoneller yetiştirmek, konsültasyon liyezon psikiyatrisi rotasyonunun çekirdek müfredatta 4-6 ay olacak şekilde psikiyatri uzmanlık eğitiminin zorunlu bir bölümü olarak uygulanmasını sağlamak ve asistan eğitimine öncelik vermek bilim dalımızın ana gayeleridir. Kurum içi olağan eğitim faaliyetlerinin yanı sıra çeşitli kurum ve kuruluşlardan kurumumuza rotasyona gelen psikiyatrist, psikolog, psikoloji öğrencileri, öğrenci hemşirelere KLP tanıtıcı uygulamalı eğitim verilmektedir. Örneğin her yıl Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi Psikoloji ve Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler bölümü ile yapılan üst yazışmalar sonrasında yaklaşık 10 öğrenci stajlarını bilim dalımızda yapmaktadır.

Aşağıda KLP Bilim dalı'nın eğitim faaliyetlerine 2 örnek verilmiştir.

Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi (A.Ü.T.F) KONSÜLTASYON LİYEZON PSİKİYATRİSİ BİLİM DALI (BD) MULTİDİSİPLİNER TOPLANTILARI
2004-2005 YILI AKADEMİK EĞİTİM PROGRAMI

TARİH KONU SUNAN
15 Ekim 2004 KLP'de Multidisipliner Ekip Anlayışı ve Çalışmalarımız Uzm. Dr. Ayşegül Yılmaz
A.Ü.T.F. Psikiyatri Anabilim Dalı (AD),
KLP BD
22 Ekim 2004 KLP Yataklı Servisi Uygulaması Sonuçları Uzm. Psk. Elmas İnce
A.Ü.T.F. Psikiyatri AD, KLP BD
05 Kasım 2004 KLP'de Sosyal Hizmet Uzmanının Rolü SHU. Fatma Küçüktepepınar
A.Ü.T.F. Psikiyatri AD, KLP BD
12 Kasım 2004 Tiroid Hastalıklarında Rastlanan Psikiyatrik Belirtilerin Seyri Doç. Dr. Atilla Soykan
A.Ü.T.F. Psikiyatri AD, KLP BD
19 Kasım 2004 Solunum Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastalarda Psikiyatri Konsültasyonunun Tedavideki Yeri Doç. Dr. Özlem Ural Gürkan
A.Ü.T.F. Göğüs Hastalıkları AD
26 Kasım 2004 İntörn Doktor Literatür Sunumları A.Ü.T.F. Psikiyatri AD, KLP BD
2-4 Aralık 2004 7. Ulusal Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Kongresi İSTANBUL
10 Aralık 2004 Tıbbi Hastalıklarda Cinsel İşlev Bozuklukları ve Seyri Doç. Dr. Atilla Soykan
A.Ü.T.F. Psikiyatri AD, KLP BD
17 Aralık 2004 Tıpta Etik Sorunlar Y. Doç. Dr. Serap Şahinoğlu
A.Ü.T.F. Deontoloji AD
24 Aralık 2004 Hekimlerin Yasal Sorumluluğu Doç. Dr. Zarife Şenocak
A.Ü. Hukuk Fakültesi
07 Ocak 2005 Spor: Ruh ve Beden Sağlığına Etkileri Prof. Dr. Emin Ergen
A.Ü.T.F. Spor Hekimliği AD
14 Ocak 2005 Transplantasyon ve Ruhsal Sorunlar Prof. Dr. Sadık Ersöz
A.Ü.T.F. Genel Cerrahi AD
21 Ocak 2005 Üro-onkoloji ve Psikiyatri Prof. Dr. Yaşar Bedük
A.Ü.T.F. Üroloji AD
28 Ocak 2005 Obezite ve Ruh Sağlığı Prof. Dr. Murat Faik Erdoğan
A.Ü.T.F. Endokrinoloji ve Metb. Hast. BD
04 Şubat 2005 Algoloji-KLP Ortak Olgu Sunumu ve Tartışması Doç. Dr. Yeşim Ateş
A.Ü.T.F. Anes. ve Reanim. AD
11 Şubat 2005 NLP (Nörolinguistik programlama) Doç. Dr. Çiğdem Soykan
Klinik Psikolog
18 Şubat 2005 Kötü Haber Verilmeli mi? Doç. Dr. Ülgen Okyayuz
A.Ü.T.F. Psikiyatri AD
25 Şubat 2005 KİT Yapılan Hastalarda Psikiyatrik Desteğin Tedavideki Yeri Prof. Dr. Günhan Gürman
A.Ü.T.F. Hematoloji BD
04 Mart 2005 Geriatri ve Psikiyatrik Morbiditeler Uzm. Dr. Ayşegül Yılmaz
A.Ü.T.F. Psikiyatri AD, KLP BD
11 Mart 2005 Somatizasyon ve Tedavisi Doç. Dr. Hakan Türkçapar
SSK Ankara Eğit. ve Ar. Hast. Psik. Kl.
18 Mart 2005 Cinsel Kimlik Prof. Dr. Ayla Soykan Aysev
A.Ü.T.F. Çocuk Psikiyatrisi AD
25 Mart 2005 Kadın Yönetici Olmak Prof. Dr. Olcay Tiryaki
A.Ü.T.F. İmmunoloji BD
01 Nisan 2005 Kozmotoloji ve Ruh Sağlığı Prof. Dr. Hatice Erdi
A.Ü.T.F. Dermatoloji AD
O8 Nisan 2005 Uykumuz ve Ruh Sağlığı Prof. Dr. Fuat Özgen
G.A.T.A. Psikiyatri AD
15 Nisan 2005 Türkiye'de Hematolog Olmak Prof. Dr. Muhit Özcan
A.Ü.T.F. Hematoloji BD
22 Nisan 2005 Algoloji-KLP Ortak Olgu Sunumu ve Tartışması Doç. Dr. Yeşim Ateş
A.Ü.T.F. Anes. Ve Reanim. AD
29 Nisan 2005 Hareket Bozuklukları ve Psikiyatri Doç. Dr. Cenk Akbostancı
A.Ü.T.F. Nöroloji AD
06 Mayıs 2005 Ruhumuz ve Kaslarımız Prof. Dr. Safiye Tuncer
A.Ü.T.F. Fiziksel Tıp ve Reh. AD
13 Mayıs 2005 Yapay Bozukluk Dr. Fatma Bilgilioğlu
A.Ü.T.F. Psikiyatri AD
26-29 Mayıs 2005 30. Grup Psikoterapileri Kongresi Bergama / İZMİR
03 Haziran 2005 Sağlık Personelinde Tükenmişlik Uzm. Dr. Ayşegül Yılmaz
A.Ü.T.F. Psikiyatri AD, KLP BD
10 Haziran 2005 2004-2005 KLP Çalışmalarının Değerlendirilmesi KLP Bilim Dalı Üyeleri
A.Ü.T.F. Psikiyatri AD, KLP BD


Multidisipliner çalışma örneği olarak A.Ü.T.F İbni Sina Hastanesi ile KLP Bilim Dalının ortaklaşa düzenlediği ve bir akademik yıl boyunca devam eden “hemşirelere yönelik hizmet içi eğitim seminerleri” programı verilebilir.

TARİH KONU SUNAN
7.10.2004 Programın tanıtımı

Yönetici olmak ve beklentiler
Doç. Dr. İrem Dinçer
İbni Sina Hast. Başhekim yrd.
Prof. Dr. Muhit Özcan
İbni Sina Hastanesi
21.10.2004 Yönetici-Personel ilişkileri nasıl olmalı? Enis Uluocak
İbni Sina hastanesi Müdür. Yrd
04.11.2004 Ekip iletişimi ve motivasyon

Sağlık personeli-hasta ilişkisi
Uzm. Hemş. E. Emel Türkbey
İbni Sina Hast. Başhemşiresi
Hatice Erden
İbni Sina hast. HİE koord.
18.11.2004 Hizmet içi eğitimin önemi

Hasta hakları
Hemş. Nilgün Küstü
A.Ü.T.F. Cebeci hast. Başhem
Hemş. Tülay Ölmez
Cebeci hast. HİE Hemş.
02.12.2004 Bir üniversitesinde hastanesinde SHU'nun rolü

Bir üniversite hastanesinde klinik psikoloğun rolü
SHU. Fatma Küçüktepepınar
A.Ü.T.F. Psikiyatri AD, KLP BD
Psk. Özge Çeri
A.Ü.T.F. Psikiyatri AD, KLP BD
16.12.2004 Hekim-hemşire iletişimi nasıl olmalı? Doç.Dr. Atilla Soykan
A.Ü.T.F. Psikiyatri AD, KLP BD
30.12.2004 Multidisipliner ekip anlayışı Prof. Dr. Hakan Kumbasar
A.Ü.T.F. Psikiyatri AD, KLP BD
13.01.2005 Stresle başetme yolları Uzm. Psk. Elmas İnce
A.Ü.T.F. Psikiyatri AD, KLP BD
27.01.2005 Sağlık sektöründe toplam kalite yönetimi SHU. Hatice Tuncel
A.Ü.T.F. Psikiyatri AD, KLP BD
10.02.2005 Yönetsel başarının kaynağı: insan Arif Çayır
İbni Sina Hast. Müdürü
24.02.2005 Depresyon Prof. Dr. Hakan Kumbasar
A.Ü.T.F. Psikiyatri AD, KLP BD
10.03.2005 Etkili zaman kullanımı SHU. Hatice Tuncel
A.Ü.T.F. Psikiyatri AD, KLP BD
24.03.2005 Empati

Hasta ve ailesinin hastaneden ve tedavi ekibinden baklentileri
Yüksek Hem. Hülya Karabulut
İbni Sina Hast. HİE Hemş.
SHU. Fatma Küçüktepepınar
A.Ü.T.F. Psikiyatri AD, KLP BD
07.04.2005 Sağlık personelinde tükenmişlik Uzm. Dr. Ayşegül Yılmaz
A.Ü.T.F. Psikiyatri AD, KLP BD
21.04.2005 Ölümcül hasta ve ailesi ile görüşme Doç.Dr. Ülgen Okyayuz
A.Ü.T.F. Psikiyatri AD
05.05.2005 Psikiyatrik aciller ve müdahale Uzm. Dr. Ayşegül Yılmaz
A.Ü.T.F. Psikiyatri AD, KLP BD
26.05.2005 Ameliyathane hemşiresi olmak

Ameliyathane ekibi ve hemşire
Sor. Hem. Semiha Sezginkurt
A.Ü.T.F. Cebeci Hast. Müşterek cerrahi
Prof. Dr. Ragıp Çam
A.Ü.T.F. Genel Cerrahi AD
09.06.2005 Çocuk kliniğinde hemşire olmak

Hastanede yatan çocuğa ve ailesine yaklaşım
Sor. Hem. Elmas Akgöz
A.Ü.T.F. Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları AD
Prof. Dr. Ayla Soykan Aysev
A.Ü.T.F. Çocuk Psikiyatrisi AD
23.06.2005 Psikiyatri hemşireliği

Programın değerlendirilmesi
Sor. Hem. Züleyha İdil
A.Ü.T.F. Psikiyatri AD
İbni Sina Hast. Başhekimlik
KLP Bilim Dalı
Tüm Konuşmacılar